Pretvarač temperature

...
...

Kelvin
274,15
Celzijusa
1
Fahrenheit
33,8
Reomir
0,8
Rankine
493,47
Klikom na vrijednost podataka s desne strane automatski će se kopirati podaci.