Pretvarač područja

...
...

Metrički

Kvadratni kilometar
10-6
Hektar
10-4
Jesu
0,01
Kvadratni metar
1
Kvadratna decimetra
100
Kvadratni centimetar
10000
Kvadratni milimetar
1000000
Kvadratni mikrometar
1012
Kvadratni nanometri
1018

Britanski / američki

Township
1,07×10-8
Kvadratna milja
3,86×10-7
Farma
1,54×10-6
Acre
2,47×10-4
Raspeće
9,88×10-4
Kvadratni štap
0,04
Kvadrat
0,11
Kvadratno dvorište
1,2
Kvadratna stopa
10,76
Kvadratni inč
1550

japanski

Tsubo
0,3
Cho
100,83
Tann
1008,33
Se
10083,33

Ostalo

Metrički Dunam
10-3
Ciparski Dunam
7,47×10-4
Irački Dunam
4×10-4
Grčka Strema
10-3
Nogometno igralište
1,4×10-4
Klikom na vrijednost podataka s desne strane automatski će se kopirati podaci.