Pretvarač duljine

...
...

Metrički

Kilometar
1
Metar
1000
Decimetar
10000
Centimetar
100000
Milimetar
1000000
Mikrometra
1000000000
Nanometar
1012
Angstrom
1013

Britanski / američki

Liga
0,21
Milja
0,62
Nadugo
4,97
Lanac
49,71
štap
198,84
Dvorište
1093,61
Noga
3280,84
Veza
4970,97
Ruka
9842,52
Inča
39370,08
Crta
393700,79
Mil
39370078,74
Thou
39370078,74

Pomorski

Morska milja
0,54
Dokučiti
546,81

Astronomski

Parsec
3,24×10-14
Svjetlosna godina
1,06×10-13
Astronomska jedinica
6,68×10-9
Svjetlosna minuta
5,56×10-8
Svjetlo drugo
3,34×10-6
Klikom na vrijednost podataka s desne strane automatski će se kopirati podaci.