Dinamički pretvarač viskoznosti

...
...

Stokes
6,45
Centistokes
645,16
Četvorni metar u sekundi
6,45×10-4
Kvadratni centimetar u sekundi
6,45

Kvadratni milimetar u sekundi
645,16
Kvadratna stopa u sekundi
0,01
Kvadratni inč u sekundi
1
Klikom na vrijednost podataka s desne strane automatski će se kopirati podaci.