Dinamički pretvarač viskoznosti

...
...

Pascal-Second
1
Ravnoteža
10
Stonoga
1000
Kilogram po metru sekunde
1
Gram po centimetru u sekundi
10
Newton sekundi po kvadratnom metru
1

Pound-Force Second po kvadratnom inču
1,45×10-4
Funta sile po kvadratnom metru
0,02
Funta po metru sekunde
0,67
Funta po satu stope
2419,09
Puž po metru sekunde
0,02
Poundal Sekunda po kvadratnom metru
0,1
Dyne drugi po kvadratnom centimetru
10
Klikom na vrijednost podataka s desne strane automatski će se kopirati podaci.