Magnetski tok

...
...

Nanoweber
1000000000
Mikroweber
1000000
Milliweber
1000
Weber
1

Volt drugi
1
Teslin kvadratni metar
1
Maxwell
100000000
Gaussov kvadratni centimetar
100000000

Kvantni magnetski tok
4,84×1014
Klikom na vrijednost podataka s desne strane automatski će se kopirati podaci.